FREELANCING U BIH

Ekonomski potencijal freelancinga u BiH.

AKTIVIZAM

Budi dio promjene na bolje, za sebe i sve nas.

ZAJEDNICA

I ti si freelancer/ka?

O našem udruženju

Udruženje “Freelance” u BiH (UFUBIH) je nevladina, neprofitna organizacija zvanično registrovana u Ministarstvu pravde BiH 15. oktobra 2018 godine. Ciljevi i aktivnosti UFUBIH se fokusiraju na okupljanje freelancera u jednu zajednicu i nastojanja da zajedno iznađemo rješenja kojima bi se popravio radnopravni položaj freelancera u BiH. Kroz svoje aktivnosti nastojimo istaknuti i važnost freelancinga, posebno u našoj zemlji gdje ova vrsta poslovanja može znatno osnažiti svakog pojedinca, posebno mlade.

Upoznajte nas

Okupljamo ljude svih freelance profesija sa zajedničkim ciljem da ostvarimo bolje uslove za naš život i rad u našoj domovini. U udruženju su programeri, softver inžinjeri, razni dizajneri, fotografi, ilustratori, 3D modelatori, video kreatori i editori, novinari, prevodioci, PR stručnjaci, učitelji stranih jezika, razni konsultanti, analitičari, pravnici, istraživači,arhitekte, glumci, producenti, virtualni asistenti i razni drugi nezavisni stručnjaci za poslove 21.vijeka. U seriji priča koju pravimo o našim članovima pokazaćemo vam zaista ko smo, kako i šta radimo, kako od svog posla živimo u našoj zemlji, koji su naši problemi.

Šta ima
novo ?

Vijesti koje se ne propuštaju

Sigurno želiš biti u toku sa svim dešavanjima vezanim za freelancere u BiH ili freelancing općenito, a upravo ovdje ćeš to postići klikom na vijesti ispod.

Da li će PD Parlamenta FBiH uvesti veće namete freelancerima u jeku krize?

Ukoliko se usvoje prijedlozi Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima u Federaciji BiH, na hiljade ljude koji žive na području Federacije BiH i rade kao freelenceri, i njihove porodice, naći će se na udaru.

Change
Zašto se učlaniti?

Udruženje je snažno koliko i članovi koji se pridruže. Razlozi za učlanjenje u UFUBIH su mnogobrojni,  uključujući ispod navedene najvažnije prednosti.

UFUBIH je tvoj glas

Putem Udruženja imaš mogućnost da donosioci odluka u našoj zemlji čuju TVOJ GLAS i TVOJE ZAHTJEVE, poboljšaš lični radnopravni status kao freelancer u BiH, te da pomogneš i svim ostalim freelancerima.

Pomoć i podrška

Udruženje ti pruža podršku i savjetovanje u vezi sa ostvarenjem tvojih prava i obaveza koje imaš kao freelancer u BiH. Članovi UFUBIH prvi saznaju najnovije informacije o temama koje istražujemo i do kojih dolazimo našim radom.

Profesionalno napredovanje

Udruženje ti pruža mogućnost profesionalnog angažmana i napredovanja u karijeri kroz pristup oglasima za zapošljavanje koje dostavljamo članovima te mogućnost učešća u radionicama koje organizujemo.

Beneficije

Šta dobijaš kao član?

Zastupanje tvojih prava kroz naše aktivnosti

Pomoć, podrška, savjetovanje

Najnovije vijesti i informacije vezane za freelance rad

Networking sa kolegama iz raznih freelance branši i iz raznih krajeva BiH

Pristup forumu namijenjenom samo članovima UFUBIH

Pristup FB grupi otvorenoj samo za članove UFUBIH

Mogućnost profesionalnog angažmana i napredovanje u karijeri

Mogućnost edukacije, te ličnog i profesionalnog razvoja

Popusti na usluge ili proizvode kod svih naših partnera

Članski paketi

Udruženje je potpuno neovisno u finansijskom i svakom drugom smislu. Nema uposlenih. Svi rade pro bono. Članarinama se finansira rad Udruženja i aktivnosti koje pokrećemo.

 • PRIDRUŽENI ČLAN
 • $ 15 KM
  godišnja članarina
  • PRIDRUŽENO ČLANSTVO, Idealano za sve osobe zainteresirane za freelancing, te simpatizere Udruženja. Pridruženi član nema obaveze kojima podliježu Stalni članovi i nije član Skupštine.
  • Beneficije:
   – Redovno informisanje o aktuelnostima iz svijeta freelancinga u BiH i šire
   – Informisanje o aktivnostima i rezultatima rada Udruženja
   – Puni pristup informacijama na web stranici
   – Mogućnost apliciranja na poslovne oglase
   – BESPLATAN pristup događajima
   – POPUSTE kod partnera Udruženja
   – 20% popusta na stručne edukacije
   – BESPLATAN pristup Bazi znanja.
   – Newsletter
 • STALNI ČLAN
 • $ 60 KM
  godišnja članarina
  • STALNO ČLANSTVO, idealno za sve freelancere koji žele imati puni pristup svim informacijama koje dostavlja Udruženje i žele podržati rad i aktivnosti Udruženja na rješavanju pitanja bitnih za freelancere u BiH. Stalni član je član Skupštine, ali nema obavezu da učestvuje u njenom radu. Od (ne)učestvovanja u radu Skupštine zavisi i mogućnost biranja u organe Udruženja ili glasanja za druge.
  • Beneficije:
   – Stalni član ima pravo davanja mišljenja, prijedloga, sugestija, i pokretanja inicijativa od interesa za rad Udruženja
   – Može koristiti pomoć Udruženja u zaštiti svojih prava
   – Puni pristup informacijama na web stranici
   – Pristup Facebook grupi Stalnih članova Udruženja
   – Redovno informisanje o aktuelnostima iz svijeta freelancinga u BiH i šire
   – Informisanje o aktivnostima i rezultatima rada Udruženja
   – Mogućnost apliciranja na poslovne oglase
   – Poslovno umrežavanje
   – BESPLATAN promotivni članak na web stranici
   – BESPLATAN pristup događajima Udruženja
   – POPUSTI kod partnera Udruženja
   – 50% popusta na stručne edukacije
   – BESPLATAN pristup Bazi znanja
   – Newsletter
Azra Mešić

Šta kažu članovi?

Škole 21. vijeka i u našoj zemlji već obrazuju učenike za zanimanja koja još ne postoje. Zanimanja budućnosti. Zajednica "Freelance u BiH" okuplja ljude svih generacija koji svoje karijere baziraju na najrazličitijim zanimanjima koja tek trebamo učiniti vidljivima i sebi osigurati radno-pravni status u društvu. S novim generacijama broj zanimanja u freelance sektoru će rasti i potreba za transformacijom domaće normativne regulative naspram toga bit će još izraženija. Ujedinimo li se prije i brojnije, šanse da ostvarimo sva radnička prava su nam izvjesnije i veće.

Azra Mešić
Banovići
Hamza Hrnjičević

Šta kažu članovi?

Donedavno, u BiH ljudi nisu znali šta znači riječ freelancer, a i oni koji su znali nešto o tome, nisu shvatali da je to nova grana industrije budućnosti. Udruženje je uspjelo artikulisati taj pojam i postaviti ga na značajno mjesto u neformalnoj i formalnoj komunikaciji. Sada, svi znaju za nas, pa je i odnos ostalih prema nama značajno poboljšan. Biti član ovog udruženja je veoma bitno i značajno, jer, pored osjećaja pripadnosti i prihvaćenosti otvara se široka lepeza mogućnosti da se napravi kvalitativni progres u tvojoj karijeri.Šta čekaš? Priključi se našem timu i odškrini vrata ka novim horizontima.

Hamza Hrnjičević
Zenica
Lana Pašić

Šta kažu članovi?

Odličan tim ljudi koji neumorno rade na informisanju javnosti o izazovima sa kojima se susrećemo, kao i na zagovaranju za odgovarajuću zakonsku regulativu i prava freelancera. Uvijek se trude da dobiju relevantne informacije i da informišu članove i daju savjete i podršku.

Lana Pašić
Sarajevo

Šta kažu članovi?

Otkad sam član Udruženja znam da nisam sam, svaki problem je lakše riješiti kad nas ima više i kad smo udruženi.

Dino Šabanović
Zavidovići

Pridruži nam se